Dėkojame Gottų šeimai už remontą

Nuoširdžiai dėkojame Gottų šeimai: Vladimirui Gotto, Erikui Gotto, Darijušui Gotto ir Arnoldui Gotto už savanoriškai be užmokesčio atliktus Šv. Vincento Pauliečio patalpų remonto darbus. Gottų šeima, atlikusi bendruomenės patalpų remontą

Einame į teatrą

(Kvietimas nebegalioja)Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė šiandien, kovo 12 d. kviečia į Vilniaus teatro “Lėlė” spektaklį “Privati valda”, (rež. V. Mazūras). Spektaklio pradžia 18.30 val.

Padėka p. Marcelei Minikauskienei

Nuoširdžiai dėkojame p. Marcelei Minikauskienei už numegztas pirštines ir kojines Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės remiamų šeimų vaikams. Vilnonės kojinės, kurias numezgė p. Marcelė Minikauskienė Numegztos kojinės šv. Kalėdų proga dovanojamos vargstantiems

Bus dalinami drabužiai

(Skelbimas nebegalioja). Rytoj, lapkričio 27 d., 12 val. Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės patalpose bus dalinami drabužiai. Norinčius paimti drabužių prašome pranešti iš anksto telefonu +370 600 04037

Konferencija apie artimo meilės darbus Miroslave

Spalio 24 d. Miroslavo miestelyje įvyko konferencija, kurios tema buvo artimo meilė. Konferencijoje dalyvavo Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Vytautas Antanas Matusevičius, Miroslavo miestelio Caritas darbuotojai, Šv. Vincento Pauliečio gailestingosios seserys s. Lina, s.Rubilinda ir s. Rozarija, Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės savanoriai ir kiti svečiai. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis. Vėliau prie pietų stalo dalyviai susipažino, pasisakė kas juos skatina dalyvauti labdaringoje veikloje. Buvo keliami klausimai, kaip pritraukti naujus narius dirbti artimo meilės darbus, kaip padėti kenčiančiam artimam kaip sau lygiam, nepažeminti jo orumo. Skaityti daugiau...