Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė

Šv. Vincentas Paulietis

Apie mus

Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė - tai pasauliečių socialinė iniciatyva Bažnyčioje, kilusi iš noro "padaryti ką nors gero Bažnyčioje" bei būti drauge. Bendruomenės savanoriai dirba su neturtingų šeimų vaikais, lanko stokojančias šeimas, remia jas materialiai (rūbais, maistu, medikamentais ir kt.), teikia socialinę ir pichologinę pagalbą. Kartą per savaitę renkamės maldai, drauge su mūsų draugais ir globotiniais švenčiame Šv. Vincento Pauliečio dieną, Šv. Velykas, Šv. Kalėdas ir kitas mums ir mūsų globotiniams svarbias šventes. Visi esame savanoriai ir dirbame be užmokesčio.

Kontaktai

Mes esame Vilniuje, Visų Šventųjų g. 5. Kieme vykdomas remontas, dėl susitikimo prašome tartis iš anksto. Skambinkite tel.: +37060004037 (Vida) +37060405767 (Darius) arba rašykite ssvp.info@gmail.com

Susitikimų laikas

 • Trečiadieniais nuo 17 val. iki 19 val. (maldos grupė, konsultacijos pagal susitarimą, pirminiai susitikimai).
 • Šeštadieniais renginiai pagal planą arba iš anksto susitarus asmeniškai.

Kviečiame veikti

Kviečiame katalikus ir kitų konfesijų krikščionis, norinčius daryti ar jau darančius gerus darbus prisidėti prie Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės. Galite įsteigti vincentiečių grupelę savo mieste ar kaime, lankyti vargstančias šeimas, daryti kitus gerus darbus pagal savo galimybes.

Teikiame paramą

Teikiame nemokamas aukštos kvalifikacijos socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas. Ypatingais atvejais (ištikus krizei, nelaimei ir pan.) teikiame materialinę pagalbą atsižvelgdami į jūsų poreikius ir savo galimybes. Kelis kartus per mėnesį nemokamai daliname drabužius, avalynę visiems stokojantiems. Apie bendrus labdaros dalinimus skelbiame šiame tinklapyje naujienose.  Dėl konsultacijų ar individualios paramos prašome susitarti iš anksto tel. +370 600 04037 (Vida)

Bendruomenė kitose šalyse

Pirmąją pasauliečių vincentiečių konferenciją (grupę) 1833 m. Paryžiuje, dar būdamas studentu, įsteigė pal. Frederikas Ozanamas (1813 – 1853). Dabartiniame pasaulyje veikia vincentiečių konferencijos 5-iuose kontinentuose 144-iose šalyse. Veikloje dalyvauja apie 800 tūkstančių žmonių. Kiekviena konferencija yra savarankiška, veiklos organizuojamos pagal vietos poreikius ir žmonių gebėjimus.

Tradicinės vincentiečių veiklos

 • Pagalba katastrofų aukoms (materialinė ir kt.)
 • Materialinė ir moralinė pagalba vargstantiems.
 • Senų žmonių lankymas namuose ir ligoninėse.
 • Darbas su apleistais vaikais.
 • Vaikų namų lankymas.
 • Darbas su romais.
 • Darbas su benamiais, prieglaudų steigimas, darbas gatvėje.
 • Vaikų laisvalaikio organizavimas.
 • Ir kita...

Vincentiečių veiklos principai

 • Visos veiklos centre yra Jėzus Kristus.

 • Meilė artimui (Caritas).“Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo.” 1Jn 4,19

 • Tarnystė vargstantiems.“Tarnauti vargšams reiškia tarnauti Kristui ...” (Šv. Vincentas Paulietis). Tarnaudami žmogui, tarnaujame Dievui.

 • Gailestingumas.“Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.” (Lk 6,36).

 • Pasiuntinystės dvasia.“Kaip Dievas siuntė savo tikrą sūnų išgelbėti žmonių, taip siunčia kiekvieną iš mūsų.” (pal. Fr. Ozanam)

 • Teisingumas.“Gailestingumas papildo tai, ko trūksta teisingumui.” (pal. Fr. Ozanam)

Vincentiečių šeima

"Vincentiečiais" vadinami žmonės, priklausantys įvairioms organizacijoms, kurias vienija įsipareigojimas Šv. Vincento Pauliečio mokymui.

Pašvęstojo gyvenimo:

 • Misijų Kongregacija (Kunigai lazariečiai arba vincentiečiai). Šv. Vincentas Paulietis įkūrė Misijų Kongregaciją 1625 m.
 • Šv. Vincento Pauliečio Gailestingumo dukterys. (angl. Daughters of Charity of St. Vincent de Paul), moterų kongregacija, įkurta šv. Vincento Pauliečio ir šv. Louise de Marillac. Lietuvoje Gailestingumo dukterys buvo vadinamos šaritėmis.
 • Gailestingumo seserys. (angl. Sisters of Charity). Įvairios vienuolių moterų kongregacijos naudoja šiuos žodžius savo vienuolijos pavadinime, kai kurios iš šių kongregacijų sieja save su Šv. Vincento Pauliečio ir Šv. Elizabeth Ann Seton mokymu. Šv. Vincento gailestingųjų seserų kongregacija turi misiją Lietuvoje (Miroslave) nuo 2005 m. (Ital. Sorelle Ministre della Carite di San Vincenzo de Paoli, http://www.sorelleministre.it )

Pasaulietiškos:

 • Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė, pasauliečių organizacija,įkurta 1833 m. pal. Fr. Ozanamo Prancūzijoje ir išplitusi į kitas šalis.1920 m. Kaune įsteigta Šv. Vincento Pauliečio draugija, tačiau okupacijų metu ji buvo panaikinta. Dabartinė Lietuvoje veikianti Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė yra įsteigta iš naujo ir nepretenduoja į prieškarinės Šv. Vincento Pauliečio draugijos atkūrimą.
 • Tarptautinė labdaros asociacija (angl. International Asociation of Charity, arba sutr. AIC). Tai yra vargšų šelpimo moterų organizacija.
 • Nekaltai Pradėtosios Marijos vaikų asociacija (Vincentietiškas Marijos jaunimas) yra tarptautinė jaunimo asociacija. Šio judėjimo pradininke laikoma šv. Catherine Laboure, kai 1830 m. jai apsireiškė švč. Mergelė Marija ir paprašė šventosios jos vardu suburti jaunimą.

Visos šios organizacijos ir bendruomenės dar vadinamos Vincentiečių šeima.

Mūsų rėmėjai

Šv. Vincento Pauliečio bendruomenę remia privatūs aukotojai, savanoriai, skirdami savo laiką ir Bažnyčia, skirdama patalpas veiklai.

Dėkojame visiems, remiantiems mums maldomis ir Šv. Mišių auka. Mes tikime, kad malda suteikia gyvybės mūsų veiklai.

Dėkojame Vilniaus Teatrui "Lėlė" už galimybę bendruomenės globojamiems vaikams lankyti spektaklius.

Dėkojame Bauer Vertrieb už pagyvenusių žmonių maitinimo programai skirtas lėšas.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas, kuris organizuoja mokymus mūsų darbuotojams.

Dėkojame visiems rėmėjams ir aukotojams kurių pavardžių neskelbiame be jų sutikimo.

Paskelbta:
2010-08-26 20:12
Papildyta:
2015-09-13 18:56