Šv. Vincento Pauliečio portretas

Apie mus

Šv. Vincento Pauliečio bendruomenė - tai pasauliečių socialinė iniciatyva Bažnyčioje, kilusi iš noro padaryti ką nors gero Bažnyčioje bei būti drauge. Bendruomenės savanoriai dirba su neturtingų šeimų vaikais, lanko stokojančias šeimas, remia jas materialiai (rūbais, maistu, medikamentais ir kt.), teikia socialinę ir pichologinę pagalbą. Kartą per savaitę renkamės maldai, drauge su mūsų draugais ir globotiniais švenčiame Šv. Vincento Pauliečio dieną, Šv. Velykas, Šv. Kalėdas ir kitas mums ir mūsų globotiniams svarbias šventes. Visi esame savanoriai ir dirbame be užmokesčio.

Susitikimų laikas

Kviečiame veikti

Kviečiame katalikus ir kitų konfesijų krikščionis, norinčius daryti ar jau darančius gerus darbus prisidėti prie Šv. Vincento Pauliečio bendruomenės. Galite įsteigti vincentiečių grupelę savo mieste ar kaime, lankyti vargstančias šeimas, daryti kitus gerus darbus pagal savo galimybes.

Teikiame paramą

Teikiame nemokamas aukštos kvalifikacijos socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas. Ypatingais atvejais (ištikus krizei, nelaimei ir pan.) teikiame materialinę pagalbą atsižvelgdami į jūsų poreikius ir savo galimybes. Kelis kartus per mėnesį nemokamai daliname drabužius, avalynę visiems stokojantiems. Apie bendrus labdaros dalinimus skelbiame šiame tinklapyje naujienose.  Dėl konsultacijų ar individualios paramos prašome susitarti iš anksto tel. +370 600 04037 (Vida)

Bendruomenė kitose šalyse

Pirmąją pasauliečių vincentiečių konferenciją (grupę) 1833 m. Paryžiuje, dar būdamas studentu, įsteigė pal. Frederikas Ozanamas (1813 – 1853). Dabartiniame pasaulyje veikia vincentiečių konferencijos 5-iuose kontinentuose 144-iose šalyse. Veikloje dalyvauja apie 800 tūkstančių žmonių. Kiekviena konferencija yra savarankiška, veiklos organizuojamos pagal vietos poreikius ir žmonių gebėjimus.

Tradicinės vincentiečių veiklos

Vincentiečių veiklos principai

Vincentiečių šeima

“Vincentiečiais” vadinami žmonės, priklausantys įvairioms organizacijoms, kurias vienija įsipareigojimas Šv. Vincento Pauliečio mokymui.

Pašvęstojo gyvenimo:

Pasaulietiškos:

Visos šios organizacijos ir bendruomenės dar vadinamos Vincentiečių šeima.

Mūsų rėmėjai

Šv. Vincento Pauliečio bendruomenę remia privatūs aukotojai, savanoriai, skirdami savo laiką ir Bažnyčia, skirdama patalpas veiklai.

Dėkojame visiems, remiantiems mums maldomis ir Šv. Mišių auka.

Dėkojame visiems rėmėjams ir aukotojams kurių pavardžių neskelbiame be jų sutikimo.

Kontaktai

Mes esame Vilniuje, Visų Šventųjų g. 5. Dėl susitikimo prašome tartis iš anksto. Skambinkite tel.: +37060004037 (Vida) +37060405767 (Darius) arba rašykite ssvp.info@gmail.com